چرا دست و پاهایمان به خواب می رود؟؟؟


وقتی قسمتی از بدن (دست یا پا) بی حس می شود و یا در اصطلاح به خواب می رود بدین معناست که کارکرد عصبی آن منطقه غیرفعال شده است.

زمانی که دست شما به خواب می رود برخی از عصب ها که از گردن به دست می رسند غیرفعال شده، به همین دلیل کسانی که آرتروز گردن دارند ویا درد شدیدی در قسمت گردن دارند مستعد به خواب رفتن دست و پا به مدت طولانی می شوند.

عصب ها باعث جریان خون به قسمت های خارجی هستند ،فشار روی عصب ها باعث قطع جریان خون می شود و اکسیژن و مواد مغذی به عصب ها نمی رسد و اختلال ایجاد می کند.

اگر این اتفاق ها به صورت موقتی باشد بعد از چند دقیقه عصب ها به کار خود ادامه می دهند اما اگر به صورت ماهیانه و سالیانه اتفاق بی افتد عصب هارو از کار می اندازد و آن قسمت از بدن دیگر حرکت نمی کند و فلج می شود.

بد خوابیدن یکی از عواملی است که به عصب ها فشار وارد می کند و هنگامی که صبح از خواب بر میخیزید احساس درد و گرفتگی در ناحیه کردن خواهید داشت .

با انتخاب بالش مناسب می توانید راحت تر بخوابید و با آرامش و انرژی بیش تری از خواب بیدار شوید .

بالش های ژل دار مموری فوم برن با توجه به انعطاف مناسب هیچ وقت باعث گردن درد نخواهد شد