رویای خواب زیبا


آیا رؤیا ( dream ) چیزی است که تو مجبوری آنرا دنبال کنی و یا برای رسیدن به آن بجنگی؟؟

در جواب باید بگویم : خیر

سکوت ( خالی کردن ذهن، رها کردن درگیری های روزمره) شاه کلید رسیدن به تک تک رؤیاهای توست.

زمانیکهذهنت را خالی از فشارروحی،استرس،نگرانی، و ... نکنی فرصتی برای بوجودآوردن رؤیا و فکر کردن به خودت نداری.

اگر همه ی این چیزهای جدید را در مورد اینکه به چه کسی میتوانید تبدیل شوید کشف کنید با این کارجهان را به دنیایی روشن تبدیل خواهید کرد.

تا مادامی که فرصتی برای شناخت خود در این دنیا نداشته باشی قطعا به رؤیاهایت نخواهی رسید.

اگر ما صمیمانه در سکوت خوشبین نباشیم قطعا واقعیت را زیر سؤال برده ایم .

واقعیت به افکار ما پاسخ میدهد. شک به واقعیت از عدم ایمان نشأت میگیرد،عدم ایمان یعنی اینکه فکر کنیم این دنیا یک شوخی و یک بازی بزرگ است که از پیش برنامه ریزی شده تا ما همه چیز را ازدست بدهیم

در صورتیکه اینطور نیست.

هر موجودی شانسی، برای ساختن چیزی معنادار را از خود دارد.

وقتی در مورد موضوعی درگیر هستی بهتر است با از دست دادن تمایل تان و رها کردن آن نظاره گر اتفاق بی نظیری در مورد آن موضوع باشید.

وقتی به دنبال کشف درون خود هستی،در واقع به دنبال کشف یک شخص بهتری هستی،

شخصی که فکر میکنید میتوانستید باشید وامروز نیستید.

عادت ها انرژی گیر هستند،مدام تغییر کنید.

روزمرگی بالاترین انرژی را از شما میگیرد.

اتاق خواب هرشخصی خصوصی ترین قسمت زندگی اش محسوب میشود جایی است که در آن مدت ها ممکن است بعد از کار و خستگی تنها بمانیم و رؤیا بافی کنیم.

پس با تغییر دادن رنگ اتاق خواب، تغییر دادن دکور، انتخاب تشک مناسب بهترین آرامش را برای خودمان بوجود بیاوریم و مادامی که روی تخت دراز میکشیم فقط و فقط با ذهن خالی رؤیاهای غیرممکن رو ممکن بسازیم

و خودمان را برای یک خواب راحت و بینظیر و روزی سرشار از انرژی آماده کنیم .