بالش الیاف

بالش الیافی ویولت

برای داشتن یک خواب راحت و البته مطابق با معیارهای سلامت ، استفاده از یک بالش استاندارد ضروری می باشد. نداشتن بالش مناسب باعث بروز بیماری هایی نظیر گردن درد ، تشدید سردرد ، خروپف ، بی حس شدن شانه و از همه مهمتر برهم زدن عادت خواب و چرخه خواب و بیداری شما می شود. بالش الیافی ویولت شده از الیاف طبیعی بامبو می باشد که ویژگی منحصر به فردی را برای این بالش فراهم آورده است. بالش الیافی ویولت به اندازه مناسب سفت است تا سر و گردن شما را در راستای موازی با سرشانه ها قرار دهد و فشار را از روی ستون فقرات شما حذف کند.